Huisregels

Voor een gezellig en vriendelijk evenement
Om de orde en veiligheid tijdens B-Frogg / PinksterVaria te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Deze huisregels hangen tijdens het evenement ook in de feesttent. Overtreding van enige huisregel kan aan de politie worden gemeld, terwijl tevens ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico.

• De organisatie van B-frogg / PinksterVaria kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Algemeen:
• Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs welke op verzoek moet worden getoond.
• In de feesttent geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan buiten de feesttent.
• Agressie, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd.
• Voor uw en onze veiligheid kan er preventief gefouilleerd worden. Niet meewerken betekent geen toegang of de mogelijkheid dat u wordt verwijderd van het feestterrein.
• Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs is ten strengste verboden.
• Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. De organisatie en het beveiligingspersoneel hebben het recht om wapens en/of andere verboden voorwerpen over te dragen aan de politie.
• Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
• Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
• De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan ons evenement in Altforst.
• Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald
• Indien u medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, kunt u de toegang tot ons evenemententerrein worden ontzegd of dient u deze te verlaten. • Bij het betreden van het terrein geeft elke bezoeker automatisch toestemming voor het maken van foto- en/of videopnamen. Deze kunnen voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

Consumpties / Alcohol
• In de feesttent wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

• Alcohol gebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan (ook niet vooraf). Hier wordt op gecontroleerd. (blaasapparatuur aanwezig)

• Het is niet toegestaan om alcoholhoudende drank te kopen voor jongeren onder de 18 jaar of om alcoholhoudende drank aan hen door te geven.
• Het beveiligingspersoneel ziet toe op de naleving van de regels voor het gebruik van alcohol.
• Het is niet toegestaan om eigen drank- en/of etenswaren het terrein mee op te nemen.

Geld
• Bij de muntenkassa in de feesttent kan er betaald worden met contant geld en er kan gepind worden.

Geldig alleen voor: Vrijdag – Zaterdag
• Tijdens deze avond zal bij het verlaten van het terrein uw armband worden verwijderd en bij het opnieuw betreden van het terrein zal opnieuw entree betaald moeten worden.  (na het passeren van de entree is het niet toegestaan om het feestterein op en af te lopen).

• Het gebruik van onze bemande garderobe is gratis.
• Jassen en Tassen zullen worden nagekeken door ons personeel of moeten worden achtergelaten bij de garderobe.

OVERTREDERS VAN DE HUISREGELS LOPEN HET RISICO VAN HET EVENEMENTENTERREIN TE WORDEN VERWIJDERD.